Dinas


Loading...
Memuat Halaman, Mohon tunggu lur!RHENDRA KUSUMA, S.Kom

Tugas pokok Bidang Pembinaan Sekolah Dasar adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;
  2. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;
  3. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;
  4. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar;
  5. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didikn dan pembangunan karakater sekolah dasar;
  6. Penyusunan bahan pembinaan  bahasa dan sastra daerah yang penuturannya dalam daerah kabupaten;
  7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;
  8. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.


Data Seksi