Dinas


Loading...
Memuat Halaman, Mohon tunggu lur!ABDUL MAJID, S.Psi., M.M.

Tugas pokok Bidang Pembinaan Ketenagaan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendididikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Tenaga Kebudayaan serta Tenaga Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pembinaan Ketenagaan, mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendididikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Tenaga Kebudayaan;
  2. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendididikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Tenaga Kebudayaan;
  3. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendididikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
  4. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendididikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
  5. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
  6. Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejahrahan, tenaga budaya, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
  7. Penyusunan bahan pemantauan  dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendididikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Tenaga Kebudayaan;
  8. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini, Pendididikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Tenaga Kebudayaan;
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.


Data Seksi